Handstycken

Handstycke 125mm

Ett standardhandstycke med ett fokalavstånd på 125mm. Spotstorleken vid handstycket tipp är 0,2mm.

Handstycket används för skärning (fokuserad stråle, cirka 2mm från tippens ände) och vaporisering (defokuserad stråle, cirka 10mm från tippens ände).

Handstycke 50mm

Ett handstycke med ett fokalavstånd på 50mm. Spotstorleken vid handstycket tipp är 0,09mm.

Handstycket är speciellt avsett för skärning där tunna snitt används exempelvis vid ögonlockskirurgi.

Oral Pharyngeal Set

Ett handstycke med fokalavstånd 220mm.

Handstycket används vid gomplastik exempelvis "snarkoperation" och vid operation i Larynx.

Nasal Probes Set

Ett handstycke med fokalavstånd 190mm.

Handstycket används vid nasalkirugi.