SOM 62 Ophthal Basic

SOM 62 Ophthal Basic

SOM 62 Ophthal Basic är ett bra grundmikroskop för oftalmologiska undersökningar samt för gråstarrkirurgi. 


Mikroskopet kombinerar enkel och exakt positionering, utmärkt belysning med en ljus röd reflex med hög kontrast samt utmärkt optisk bildkvalitet.


Förstorningsväxlaren har 5 förstorningslägen och apokromatisk optik, som ger en ljus och detaljrik bild med hög kontrast.

För att ytterligare justera förstoringen kan mikroskopet utrustas med 1:6 manuell zoom (tillval).


Mikroskopet har en motoriserad finfokusering (± 20 mm) som manövreras med en fotpedal.


Ljusintensitet och fokuseringshastighet justeras med steglöst med vred.

Belysning

HALOGEN 15V/150W

I mikroskopens apparatarm finns ljuskällan monterad. Ljuskällan har två lampor, en huvudlampa och en reservlampa. Om huvudlampan går sönder kan man enkelt flytta fibern till den andra lampan. Ljuset leds från ljuskällan till mikroskopet via en fiberljusledare. Mikroskopet har ett inbyggt UV-filter och insvängbart näthinneskyddsfilter, GG 475, som när det används genererar en ljusröd reflex som ger maximalt skydd för patientens öga.


Dokumentation och videoutrustning
Till mikroskopet kan flera olika sekundäroptiker anslutas, exempelvis assisstentub för medobservering, undervisning eller samarbete.

Om det finns behov av att att ansluta videoutrustning kan detta göras för sig eller tillsammans med sekundäroptiken.


Sterilitet
Mikroskopet är anpassat för att utrustas med drapes och steriliseringsbara skydd för knappar och reglage.

Objektiv (arbetsavstånd)

Apokromatisk lins med f = 200mm


Förstorningsväxlare

Mikroskopets förstorningsväxlare har 5-steg. Nedan visas en tabell över förstorningsgrad och synfältsstorlek med objektiv 200mm och binokulär tub f = 159mm.

Motoriserad finfokusering

För att underlätta operatörens arbete vid större förstorningar levereras mikroskopet med motoriserad finfokusering.

Arbetsavståndet kan steglöst justeras ±20mm.

Binokulär tub och okular med dioptrijustering för glasögonbärare

Vinklad tub 60° f = 159mm

Som tillval kan vi erbjuda vinklingsbar binokluartub 0-210° f = 182mm


Vidvinkelokular med 10 eller 12.5 gångers förstoring

CE-märkning, Standarder                           

Mikroskopet är CE märkt enligt 93/ 42/ EWG.

Övriga standarder och direktiv som kolposkopen uppfyller är

TÜV - certifierad enligt DIN EN ISO 9001, VDE 093623, sida 1, VDE EMV 109666 F", 89/336/EG, 92/31/EG, 73/23/EG, 93/42/EG

Tekniska specifikationer


Modell

SOM 62 Ophthalmic - Cold Light

Okulartub

Vinklad tub 60° f = 159mm

Objektiv

APO f = 200mm

Okular

WF 10 x V med dioptrijustering eller

WF 12.5 x V med dioptrijustering

Förstoringsväxlare

APO 5-lägen

Finfokusering

Motoriserad ±20mm

Filter

Insvängbart näthinneskyddsfilter GG 475

Insvängbart gult filter

Ljuskälla

Halogenbelysning 15V / 150W

Standarder

EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 50081-1, EN 50082-1

Godkänd enligt

89/336/EG, 92/31/EG, 73/23/EG, 93/42/EG