Binokulartub_0-210

Vinklingsbar binokulartub 

0 - 210°

För att ytterligare kunna anpassa mikroskopens/kolposkopens ergonomi kan dessa utrustas med en vinklingsbar binokulartub.


Denna tub är vinklinsbar mellan 0 och 210°.