Stråldelare_TV-tub

Stråldelare och TV-tub

Stråldelare

För att kunna ansluta sidooptik till mikroskopet/kolposkopet behöver en stråldelare anslutas mellan mikroskophuvudet och binokulartuben.

Det finns olika stråldelare, bl.a. enkel-, eller dubbelsidig. 


TV-tub

För att kunna ansluta kamera till stråldelaren behövs en TV-tub, som finns i olika utföranden.